Informacje wstępne

Blesz z siedzibą w Warszawie, jest  Administratorem danych i respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Zapewnia dbałość o ochronę ich danych osobowych oraz wdrożyła odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.  Polityka prywatności określa jakie dane Użytkowników są gromadzone i w jakim celu oraz jeśli są udostępniane to na jakiej podstawie.

Podstawa prawna dla której Blesz przetwarza dane osobowe Użytkowników to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

 

Dane osobowe

Przed dokonaniem zakupów użytkownik rejestruje się do sklepu blesz.pl, co jest konieczne do realizacji zamówienia. Proces rejestracji został uproszczony do niezbędnego minimum, a rejestracja umożliwia wskazanie adres dostawy innego niż dane Kupującego oraz skorzystać z promocji i rabatów. Dane podane przez Użytkownika są niezbędne do zawarcia umowy z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na pytania, przesyłania komunikatów i informacji marketingowych.

W celu wysyłania zindywidualizowanych informacji marketingowych np. newsletterów, Użytkownik musi wyrazić zgodę i może ją w każdej chwili odwołać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi w okresie trwania umowy, a także w trakcie trwania gwarancji na towar, jednak nie dłużej niż 72 miesiące od upływu przysługujących praw z tytułu gwarancji bądź rękojmi. W związku z roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia.  Administrator może powierzyć dane do przetwarzania innym podmiotom tj. biuro rachunkowo-księgowe, firmy transportowe, serwis i obsługa IT, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, uprawnione organy państwowe i inne podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo, zapewniające dalszą obsługę Kupującego w tym marketingową. 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z operatorem Feminus info@feminus.pl. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo można sprostować dane w profilu użytkownika po zalogowaniu do sklepu feminus.pl.

Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jawne Dane Osobowe

Wystawianie komentarzy, wiąże się z publicznym wyświetlaniem danych Użytkownika w zakresie imienia i nazwiska.

Usunięcie konta użytkownika

Każdy z Użytkowników, który zarejestrował się w sklepie feminus.pl  może w dowolnym czasie żądać skasowania danych.  Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, również e-mail zostanie usunięty z bazy danych Feminus

Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Dane mogą pozostać u Administratora tylko w przypadkach i w zakresie, które zostały uregulowane w przepisach prawa.

Komentarze Klientów.

Komentarze umieszczane przez Użytkowników w sklepie feminus.pl  przekazane w każdej formie stają się własnością firmy Feminus i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej, do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.

Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy Feminus

Bezpieczeństwo danych

Sklep internetowy feminus.pl zrealizowano w oparciu o najnowsze technologie na wzór rozwiązań sprawdzonych i powszechnie stosowanych. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Chcąc skorzystać z możliwości dokonania zakupów w feminus.pl należy sie zarejestrować. Podczas rejestracji musisz podać numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres e-mail. W celu dokonania transakcji zakupu Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane o dane do faktury w tym adres, kod pocztowy, województwa oraz dane do dostawy w tym adres, kod pocztowy i województwo. Dodatkowe dane mogą wymagać pośrednicy finansowi tj. DOTPay.

Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zapisywany jest numer IP używanego komputera.

W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom, ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania („odbiorcy danych”).

Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Użytkownika mogą w tym celu zostać przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.

Jeżeli Użytkownik zapisał się  na Newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy dane Użytkownika w celu realizacji subskrypcji naszego Newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób kontaktujemy się z Klientem?

Użytkownik,  który dokonał transakcji zakupu towaru, wyraża zgodę na kontakt przez e-mail lub wiadomość SMS dotyczący stanu realizacji zamówienia. Mamy prawo kontaktować się również telefonicznie.

Jeżeli Użytkownik zapisze się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie od nas otrzymywać subskrypcję Newslettera zgodnie ze zleceniem. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera, używając do tego odpowiedniego linku znajdującego w stopce każdego Newslettera. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów ponad te wynikające z umowy zawartej z dostawcą internetu.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
- stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

Zasady bezpieczeństwa

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług sklepu feminus.pl, do których musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. 

Postanowienia końcowe

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy info@feminus.pl lub listownie na adres siedziby spółki.